שאלות חזרה א'שכט-א'של
1. אילו ג' בחינות ישנן בתיקון הנו"ה?
2. מה השוני המהותי בתיקון ב' ביעי דכורא בשונה מראשי פרקי ירכין למעלה מן היסוד והתפשטותם למטה מהיסוד?
3. כנגד איזה ב' תיקונים בחג"ת הם ב' ביעי דכורא?
4. מדוע לא שלחו יד בבחינת ב' ביעי דכורא?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams