שאלות חזרה א'רלז-א'רלח

1. מה ההבדל ומה הדומה בהבדלה בין המוחין דחב"ד של זמן היניקה עד ב' שנים, ומזמן ב' שנים עד ט' שנים?
2. על מה מורה שבבינה (שהיא צד הנקבה שבזווג), יש מילוי ההין? כיצד זה קשור לכך שלא מתקבלים מוחין דחכמה עד גיל ט' ויום א'.
3. אם ב' עד ט' שנים ויום א' מוגדר כגדלות, מדוע מדבר משם אלקים ולא שם הוי"ה?
4. מהו הקשר בין מילוי ההין של ה' דאלקים בבינה לבין חלוקה הב' שבעולם הנקודים?
5. מי הם אלדד ומידד מצד השפעת החסדים במצב היניקה מהאם לתינוק?