שאלות חזרה פב-פד
1. מהו הסוד שכולל לכל התורה כולה?
2. מהיכן הוא חשבון רמ"ח איבריו של האדם?
3. מדוע כל החכמה המתגלה באצילות מתגלה רק בל"ב נתיבות החכמה?
4. מדוע נקראת ירושלים אחות סדום? במה הן שוות ובמה הן שונות?
5. מהי ההתהפכות שנעשתה בסדום? וכתוצאה מכך מה התיקון שצריך לעשות בירושלים? (השתמש במושגים אהבה ויראה).
6. מהו הסתכלות של אשת לוט באחוריה מדוע בשל כך נהיתה לנציב מלח?