מאמרים מתוך הספר "דרגות הסולם", אותם שמע האדמו"ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מפי אביו המקובל האלוקי "בעל הסולם" הקדוש. זהו ספר המשך למאמרי "שמעתי".
הרב אדם סיני מלמד.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams