שאלות חזרה בזהר מט-נא
1. מה ההבדל בין עולם הבא לעתיד לבוא?
2. באיזה מצב מקבלים לעתיד לבוא באיזה מצב מקבלים לעולם הבא?
3. מהו המצב שמואר אור חכמה למדרגה, דהיינו לנשמות הצדיקים?
4. מהו דיבור בלי קול?
5. מהי בחינת רחובות ומדוע קרא כך לבאר השלישית ומה זה בא להצביע על נשמות הצדיקים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams