moadei_Banner

About rggrrg rggrgr

admin2

[videogallery id="shotclip"]

By | יוני 15th, 2015|כללי|סגור לתגובות על

קורסים בקבלה

מבוא לקבלה: [youtube_wpress playlist="PLU1Y3WmD10eGpVmEHdIv1h4RGQ7yEYQrx"] קורס עקרונות יסוד בחכמת הקבלה: [youtube_wpress playlist="PLQs3LqN03AQHHRKq6usvBMLewjCwaU7S_"] העצלות בתורת הקבלה: [youtube_wpress playlist="PLeFYJ1oo8YLS397Ui6rotwAMTQbX5eXK0"]

By | יוני 14th, 2015|כללי|סגור לתגובות על קורסים בקבלה

מרכז התנדבותי בהפצה

השתתפות בהפצה!!! רוצה להעביר את המסר לכל העולם ולעשות משהו משמעותי וחשוב להתקדמות שלך ושל העולם כולו? רוצה להיות חלק מהעשייה ולהשתמש בכישוריך לטובת המערכת? הגעת למקום הנכון! בוא תיקח חלק פעיל במערכת, צוות האתר זקוק לעזרה רבה, בהפצת החכמה והאתר לכלל הציבור כיצד ניתן לעזור? הקלדות ותמלולים של שיעורי הרב [...]

By | מאי 19th, 2015|כללי|סגור לתגובות על מרכז התנדבותי בהפצה

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עג-עה (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא עג-עה 1. הסבר הפסור לחלקיו "הפעם אודה את ה" וכן " אודה את ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה". 2. מדוע דווקא ביהודה צריכה להיות הודיה לה' ית' ? 3. הסבר את דברי כל אחד מהשלושה שפגש רשב"י דהיינו ר' אבא ר' חייא ור' יוסי וכן את המסקנה המשותפת הנובעת מדברי כל [...]

By | מאי 6th, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עג-עה (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עג-עה (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 6th, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עג-עה (שיעור השקפה)

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'תמ-אתמא

שאלות חזרה חלק יג א'תמ-א'תמא 1. הסבר בפירוט כל אחת מ-ג' היציאות בעולם אצילות מכח צ"ב. 2. מה ההבדל העקרוני של יציאה ה-ג' מ-ב' היציאות הקודמות לה? 3. מדוע גלגלתא ומו"ס ד"א עומדים זה לצד זה ולא זה למטה מזה? מה הינך לומד מכך על היחס בין זכר ונקבא? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 6th, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'תמ-אתמא

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עו-עח (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 6th, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עו-עח (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עו-עח (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | מאי 6th, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עו-עח (למתקדמים)

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'תלח-אתלט

שאלות חזרה חלק יג א'תלח-א'תלט 1. עפ"י איזו הבחנה מתבררים כלים מבי"ע בפרצופי אצילות? וכיצד הבחנה זו מסבירה את בחינת הלבושי מוחין דמלך הדעת, שנתקנו בראש דא"א? 2. אילו ב' מיני כלים יש בכל מדרגה? וכיצד זה נוהג בראש דא"א? אגב כך הסבר כיצד זה קשור לבחינת השיערות. 3. מהו "עמר נקי", וכיצד הוא מבטא [...]

By | מאי 5th, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'תלח-אתלט

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ע-עב (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא ע-עב 1. מהי שלמות הכסא דווקא ביהודה? 2. מהו המושג "ותעמוד מלדת" דווקא ביהודה? מדוע הודתה לה' דווקא ביהודה? 3. מאיזה צד היה נדמה שיששכר וזבולון הם בעולם הפירוד? כיצד ניתן להבין שהם דווקא באצילות? 4. מה תפקיד בני השפחות ב-י"ב השבטים? 5. יוסף ובנימין שנולדו מרחל שהיא מלכות דעולם התחתון הם [...]

By | מאי 4th, 2015|שיעורים כללים|סגור לתגובות על הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ע-עב (למתקדמים)
נגישות