שאלות חזרה בזהר תולדות לז-לט
1. מהו דין ומדוע הקב"ה מביא דין על הצדיקים?
2. מהו ארך אפיים?
3. מדוע עם הרשעים הקב"ה מאריך אפו יותר מעם הצדיקים?
4. הסבר את דברי הזהר "משום שהרצון של הקב"ה אינו רוצה אלא בנשמה אבל לא בגוף".
5. מהו שכל עוד שהנשמה היא בגוף המה שבים הם יכולים לשלוט ושהגוף נשבר הנשמה שולטת.
6. מה שונה ומה משותף בנסיונות של נח, אדה"ר, אבהרם יצחק והמסקנה הנובעת משאר הצדיקים.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams