שאלות חזרה א'שסא-א'שסב
1. מה הבדל בין חומר שערות לבחינת אור השערות?
2. מה הפרש בין ג' פרצופים הראשונים של אצילות שהם: א"א ,אבא, אמא ומה מקור השינוי?
3. אלו הפסקים ישנם מב' היסודות דאבא ואמא?
4. מה הבדל בין ציץ לציצית?
5. מה הבדל בין שערות שחורות ללבנות והיכן אנו רואים כל אחד מהם

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams