שאלות חזרה מ-מב
1. מהו לויתן ושור הבר בסעודה לעתיד לבוא אם התענוג אמור להיות מזיו השכינה?
2. מה מוסיף רבי יהושוע על דברי רבי אלעזר שהסכים לזה?
3. מה היחס הנכון שלנו לאמונה לפי אות מ"ו?
4. על מי נאמר שאומר נגילה ונשמחה בך? ומה פירוש של מקרא זה וכיצד הוא קשור לאברהם ולזכות הנשמה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams