1. לשם מה נחוץ לנו לדעת את מקורה של רבקה, שהייתה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי?
2. מה הבדל בין דין של יצחק לדין של רבקה, כיצד הדין של רבקה מצילו מדינו של יצחק?
3. מה הוא "ויעתר" כיצד זה מתבטא, כיצד למדנו זה מגזרה שווה?
4. על מה מצביע השוני בין "ויעתר" ואומר לקרוא "ויחתר"?
5. מהי תפילתו של צדיק, ומדוע היא חשובה ומתקבל יותר מתפילתו של צדיק בן רשע?
6. מדוע כתוב שיעתר יצחק לה' לנוכח אשתו ולא כתוב לנוכח רבקה?
7. מדוע יצחק מתפלל למרות שהובטח לו ברכת הבנים? ואפילו ידע שיהיו לו בנים ויצאו ממנו יעקב והשבטים.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams