שאלות חזרה ז-ט
1. מהם ג' הבחינות שבלילה ומדוע ביצחק היא הבחינה המתוקנת?
2. הסבר בקצרה: מהו וזרח השמש? מהו ובא השמש? מהו סובב אל צפון? ומהו סובב סובב הולך הרוח?
3. מה התפקיד ביחס ללבנה של אברהם של יצחק ושל יעקב?
4. מדוע יש תפקיד לזכר להגדיל את הנקבא ומדוע צריך הגדלה זו – למה היא נועדה?
5. למה מספרת לנו התורה שיצחק היה בן ארבעים שנה כשנשא את רבקה? אגב כך יש להתייחס לזמן העקדה שהיה בגיל ל"ז.
6. על מה מצביעה העובדה שרבקה בת שלש היתה בנישואיה ליצחק?
7. מדוע רבקה היתה עקרה עד שיצחק נהיה בן 60 שנה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams