שאלות חזרה בזהר עט-פא
1. מהו שכתוב ויביאה יצחק האהלה ולא כתוב לאהל שרה?
2. במה היתה דומה רבקה לשרה? מהיכן לומדים זאת?
3. מה מת בשרה ומה לא מת? ואגב תשובה זו הסבר כיצד רבקה החייתה את צורת שרה?
4. מהו שרש האהבה? מהו קיום האהבה? אגב כך הסבר מהי הטעות הנפוצה בעולם בענין האהבה?
5. מה התפקיד של כל אחד מהאבות בקיום האהבה ומדוע היא מתבטאת דווקא ביעקב באופן שלם?
6. אילו ד' נשים היו לכל אחד מהאבות ומדוע ברבקה ארבעת הנשים אינן מחולקות לגופים נפרדים?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams