שאלות חזרה א'שלז-א'שלח
1. מהי נוקבא דפרדשקה?
2. אילו ב' אורות עוברים דרך ב' נקבי החוטם?
3. מהו ההסבר לכך שבכל אחד מ-ג' הראשים של א"א ישנם י"ג בחינות?
4. מאיזה מח מתוך ה-ג' התפשטו י"ג תיקוני דיקנא?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams