1. איזו תפילה תיקנו כל אחד מהאבות ומהיכן לומדים זה?
2. מדוע יש לו לאדם להזהר בתפילת מנחה וממתי זמנה ומדוע?
3. מהיכן אנו לומדים שדוד המלך התפלל רק ב' תפילות?
4. כנגד איזה תפילות או זמנים הם תפילה, שועה ודמעה?
5. מה מקור התפילות – ב' דעות. מה הסתירה שמראה היהודי ושואלו את רבי שמעון?
6. מהי תשובת רבי שמעון ליהודי?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams