שאלות חזרה בזהר סא-סג
1. כיצד נברא האדם? מהם ב' חלקיו העיקריים ומהיכן נלקח כל אחד מהם?
2. כיצד בנויים כל בני העולם? מתי נקראים בנים למקום?
3. כיצד נבין את הקורה לגוף ולנשמה לאחר הסתלקותם מהעולם הזה עפ"י החוק המופיע באות ר"ג?
4. מתי החיים שולטים כראוי בעולם ומתי אינם?
5. האם כל הגופים שבעולם יקומו לתחייה? הסבר ונמק את תשובתך.
6. מהם מעשים טובים? הבא ג' דוגמאות למעשים טובים שאתה עושה ונמק למה כל אחד מהם נקרא טוב?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams