שאלות חזרה בזהר מה-מז
1. מדוע האני שאותו מחפש עבד אברהם – עבד הנשמה, צריך להיות בן מילכה אשת נחור אחי אברהם? מהו הפירוש בפנימיות?
2. מה התיקון שלאחר שנתנה לו מים מכדה שם נזם על אפה וצמידים על ידיה?
3. מיהו המוליך את הגוף לא"י לקבל את הנשמה? (ב' דעות).
4. כיצד נקרא היצה"ר בעולם הזה ולשם מה צריך אותו העולם הבא עפ"י רשב"י?
5. במה התקשה רבי יהודה שנראה לו כסותר או כלא שייך לכל פרשת תחיית המתים שקרה בין רבקה ליצחק?
6. כיצד נכון לגלות סודות עליונים – כיצד מתגלה אהבה בעולם?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams