שאלות חזרה א'שיא-א'שיב
1. כיצד מתחלקים ג' הראשים דא"א ל-י"ח בחינות?
2. ערוך טבלה ל-ג' ראשים דא"א. כתוב לפחות שש תכונות לכל אחד מהראשים.
3. האם ה-ג' ראשים של א"א הם בבחינת נר"ן או בחינת חיה נשמה רוח? הסבר עפ"י אות ל"ט.
4. מה הם שרשי מוחין, מוחין ומקבלי המוחין? כיצד הם מקבלים מצד הצל"ם?