שאלות חזרה לד-לו
1. מהו הסיפור של פגישת אברהם את אדם וחוה במערה בפנימיות?
2. מיהם תולדות השמים והארץ, ומדוע הם נתקיימו בשביל אברהם?
3. מי נקראת מכפלה, האם השדה או המערה? הסבר והרחב.
4. כיצד מתחלקת ירושלים, שהיא בחינת המלכות, לד' בחינות?
5. איזה בחינה מד' הבחינות נקראת מערת המכפלה טרם נקנית על ידי אברהם, וכיצד היא תיקרא אחרי קנית אברהם, ומדוע?