שאלות חזרה כח-ל
1. מה זה מערת המכפלה בפנימיות?
2. מדוע אברהם אבינו כוסף למערת המכפלה?
3. מהו התחכום בו השתמש אברהם כדי לרכוש את מערת המכפלה מאת עפרון?
4. מיהו עפרון ומדוע הוא זה המחזיק במערת המכפלה? אגב כך מדוע דווקא מקום זה הוא הפתח לג"ע?
5. על מה בסיס המחלוקת בין ר' יוסי לר' חייא?