שאלות חזרה א'שא-א'שב
1. אילו פרצופים מלבישים על א"ק מראשו עד סיום רגליו?
2. מיהו הנק' א"ס ביחס לא"ק, וביחס לעולם אצילות?
3. מדוע עולם אצילות צריך לכלים מיוחדים כדי לגלות את א"ק?
4. מאילו ב' מיעוטים סובלים הכלים דאצילות?
5. מדוע אריך אנפין יצא בצ"ב, וכיצד זה מתייחס לתיקון הנצרך מהעולמות
6. מיהם ג' רישין המדוברים באותיות אלו?
7. במה נבדל ראש הא' הבדל מהותי מב' הראשים האחרים?
8. היכן אנו רואים בעולם הנקודים שורש לחלוקה לג' ראשים של ראש אחד?
9. מי מייצג את רדל"א בא"א?
10. מהי ההשלכה של ב' האמונות, וכיצד הן נובעות מלימוד זה?