שאלות חזרה כב-כד
1. מהו שאומר שמלאך המוות לא הוא זה שהמית את שרה? מה הקשר לכך עם קרית ארבע ועם חברון ועם דוד המלך?
2. מה ההבדל בין מלכות דיוסף למלכות דדוד? איזו מלכות ענפיה יכולים למות ומדוע?
3. כיצד פעל בלעם הרשע ומה אנו למדים מכך לדרך פעולתינו בחיים?