1. מהי האיבה ששם בין הנחש לבין האישה, וכיצד על האדם להתגבר עליה?
2. הסבר עפ"י הזוהר (ל"ג-ל"ד): "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב."
3. מיהם ומדוע שדי להם ע' שנותיהם ולא יותר? ומי אלו שימיהם הווים ומתקיים לנצח גם לאחר ע' שנה?
4. מהו גולם?
5. על מי נאמר שהוא גולם ולא אדם? (ל"ט)
6. מי יצא בדמותו של אדם הראשון, ולמה נכחד מן העולם טרם זמנו בשל כך?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams