שאלות חזרה א'רמג-א'רמד
1. מהו השינוי שבלידת ז"א מלידת כל הפרצופים האחרים?
2. מהו המושג בקיעה הבא כאן בהסתכל' פנימית, ומהו ההבדל בין בקיעה לאורך ובקיעה לרוחב?
3. מהיכן נלמדת תכונתו של יסוד דאבא שהוא צר ואריך, ומהו ההסבר לכך?
4. מהיכן נלמדת תכונתו של יסוד דאמא שהוא רחב וקצר, ומהו ההסבר לכך?
5. מדוע א"א להוליד רק מיסוד דאבא או רק מיסוד דאמא, וכיצד משלימים הם זה את זה?
6. מהי החלוקה בא"א ללמעלה מחזה וללמטה מחזה?