שאלות חזרה א'רמא-א'רמב
1. הסבר כל אחד מהחשבונות שיש במצב פב"א בס"ג מ"ה וב"ן שכך שכל אחד הוא בחינת ע"ב. כולל נימוקים.
2. מה ההבדל בין השם שד"י בחג"ת לשם שד"י בנה"י? ומה הוא התהליך שמעביר את השם שד"י מהחג"ת לנה"י?
3. איזה תיקון נוסף נעשה בקטנות שלא היה בזמן העיבור? כיצד זה מכשיר את הז"א לזיווג על חכמה?