שאלות חזרה ז-ט
1. מה השינוי בשרה שנזכר מיתתה בתורה לעומת שאר הנשים שגם מיתתן הוזכרה בתורה?
2. מהו שדה אשר ברכו ה'?
3. מתי הרצון האמיתי שורה באדם?
4. מהו שדה אמיתי ומהו שדה שאינו אמיתי?
5. מדוע מי שממעט את עצמו בעולם הזה הוא גדול בעולם הנצחי וכן הפוך?