א'רלה-א'רלו
1. מהן ג' הסיבות שבגינם הציור המילוי הוא בה'
2. מהו ההבדל במוחין דז"א לאחר ב' שנים ויום אחד בין חכמה בינה ודעת?
3. מדוע מילוי הה' שמייצג את הבינה דמוחין בא קודם מילוי האלפין המייצג את הדעת דמוחין?