שאלות חזרה א'רלג-א'רלד
1. באילו שמות מובחן ז"א במצב הקט' שלו?
2. במה נבדיל בין מח החכמה, מח הבינה ומח הדעת, במצב היניקה דז"א. ועל מה מורה ההבדל בין כל אחת מהבחי' הנ"ל?
3. מדוע מדבר איתנו על כללות המוחין, כאשר למדנו שכללות הדעת מתקבלת בגיל ו' ויום אחד.