שאלות חזרה א'רכז-א'רכח
1. מדוע מצרף שם הוי"ה פשוט עם הוי"ה דמלוי אלפין כדי להורות על אלם בעיבור, האם לא די היה בשם הוי"ה לבד, שהוא ה"בכח"?
2. מדוע אין הלכה שחייב להניק, וכיצד מתקיים מצב בו התינוק מקבל חיות למרות שאינו יונק מבחי' גשמית?
3. תן ג' דוגמאות ליניקה, שאינן קשורות לתינוק גשמי, אלא למערכות אחרות שבתחילת התהוותן.
4. הסבר את הפסוק "מי ישום אלם".
5. מדוע ביניקה יש לנו כללות הדעת? דהיינו מדוע צריך בכלל דעת בקט', אם אינו ראוי להולדה, מה זה בא להצביע, ומדוע לא נולד ישר גדול?
6. מהו ההבדל בין אלם, לבין בהמה שגם אינה מדברת?
7. מה חסר לתינוק כדי להוציא את הפוטנציאל של העוביות שלו מהכח לפועל?
8. מה הקשר בין צ"ב לבין דיבור דקדושה של האדם?
9. הסבר את הפסוק "מי שם פה לאדם".