שאלות חזרה א'רכה-א'רכו
1. מהו הקשר בין דיבור לזווג?
2. מהו ההבדל בין אלם לאל"ם דאלקים?
3. מי אחראי לאילמות של ז"א, אבא או אמא (רמז – לא רק אבא) ומדוע?
4. מאיזה גיל מתחיל הדיבור, ומדוע?
5. מדוע הייחוד של האדם הוא בהיותו מדבר, בשונה מבעלי החיים?
6. מהו ההבדל בין פה דמדת הדין לפה דמדת הרחמים?
7. כיצד ההתאלמות מגלה שם אלקים?
8. איזו דעת מתגלה בקטנות ואיזו בגדלות, וכיצד סוגי דעת אלו משפיעים על הדיבור?
9. מה ההבדל בין שפת הגויים לשפה העברית?