שאלות חזרה קכז-קכט
1. אילו תכונות יש בגפן שבגינן ממשילה לשכינה הקדושה? ומה הן תכונות אלה?
2. כיצד מתבטאת גפן זו בנפש האדם וכיצד בכלל ישראל? מה התוצאה של הבנים כתוצאה מגפן כשרה?
3. מי הוא שיכול להשגיח על עם ישראל בגלות?
4. מדוע מגיעות גזרות קשות לעולם וכיצד ניתן לתקנן?
5 כיצד נכון לעבוד את ה' ומה תהיננה הברכות לכהן, לוי וישראל שיהיו עובדים עבודת ה' נכונה?