שאלות חזרה ריח-רכ
1. מהו משענת הזקנים והזקנות ברחובות ירושלים עליו דבר ר' יצחק ב-שצ"ח?
2. מדוע נדרש הקב"ה לומר בדבר אלישע שבא להחיות את הנער כאשר אמר "דבר שעתידים הצדיקים לעשות לעתיד לבוא אתה רוצה עכשיו לעשות"?
3. מהו מבחינה פנימית ותאמר שרה "שחוק עשה לי אלוקים"? מה היה הביטוי ומה הפרטים לכך לגמה"ת?
4. כיצד מתקיימת רעה לאדם אם אין הקב"ה עושה שום רעה לשום אדם?
5. מהי התמורה לכל המתנות בחיים וכיצד היא מובאת ע"י רבי יהודה באות ת"ג?
6. הסבר את הכתוב ב-ת"ה. "שמש ירח עמד זבלה".