שאלות חזרה א'ריא-א'ריב
א. מה ההבדל בין עיבור דיניקה לעיבור?
ב. מהו הטעם שעיבור צריך לעמוד בפני עצמו, למרות שיש עיבור גם במצב היניקה? וכן בין יניקה למוחין.
ג. מהו היחס של פנימיות וחצוניות בין עיבור, מוחין ויניקה, ומדוע?
ד. מהו הו"ק שביניקה בפעם אחת?