שאלות חזרה א'רג-א'רד
1. חזור והסבר את ג' החלוקות של עולם הנקודים.
2. מה הבדל בין מ"ה וב"ן בעולם אצילות?
3. מתי נקרא לאור הנפש אור המלכות ומתי נקרא לו נה"י?
4. מהו התיקון הראשון שעושים בג' ימי הקליטה בעיבור הא' לצורך הז"א ומדוע הוא משנה את אור הנפש לאור הנה"י?