שאלות חזרה א'קצה-א'קצו
1. מדוע צריכים העלאת אח"פ באופן מיוחד בזו"ן דאצילות לצורך גדלותו, מלמטה מפרסא?
2. מהם ו' ונקו' מצד שנגל"ה, ומדוע לא ניתן להשתמש בהם בתור מ"ן כפי ששימשו בעולם הנקודים? כיצד כן ניתן להשתמש בהם?
3. מדוע הוצרכה הבינה להאריך רגליה, וכיצד זה קשור לז"א? מדוע שלא יקבל ז"א אח"פ של עצמו?
4. מדוע מכנה הרב את ההארכה כהארכת רגלים? והרי גם החב"ד והחג"ת צריכים השלמת כלים?(ב' טעמים)
5. מהו היחס בין עיבור יניקה מוחין ובין המדרגה הכללית, לכל אחת מהמדרגות הפרטיות במצבים הנ"ל? הבא 2-3 דוגמאות.