שאלות חזרה פה-פז
1. למה כתוב פעמיים "בה בה" בפסוק "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה"?
2. מה המשותף לגן עדן, סדום ומצרים?
3. מה הכוונה שמצרים אינם צריכים גשם וכן סדום? ואם כך מהו עונשם?
4. מה דין צר עין ומהו בגוף אחד?
5. מה המחלוקת בדרך הנהגת הקב"ה את העולם בין ר' יצחק לר' אלעזר?