שאלות חזרה עו-עח
1. מהיכן אנו לומדים שהדין של הקב"ה הוא דין כנגד דין? הבא דוגמא מאנשי סדום.
2. האם אנשי סדום יקומו לעתיד ליום הדין? הבא את כל ג' התשובות שבזהר ונמק כל אחת מהן.
3. מי הם הצדיקים? מי הם השרים? ומי הם חכמי התבונה ומהי פעולתו של כל אחד מהם?
4. מהי ההתנוצצות של 70 פנים ומה זה בא לתקן?