שאלות חזרה א'קפג-א'קפד
1. אילו מוחין נשארים בז"א בעת השינה ומדוע?
2. על פי איזה חוק אנו לומדים על ההכרח שישארו המוחין דקיום בז"א גם בעת השינה ולא יסתלקו אף הם?
3. מהו חיזוק הפרסא ומהו הכוח שנתן בשונה מעולם הניקודים ומדוע חיזוק זה עוזר שלא תהיה שבירה? וכן עוזר לקביעות שלא תיפגם?
4. מה ההבדל בין המקיפים דקטנות מצד אמא לפנימיים דקטנות מצד אמא כיצד מקבלים כל הארה מהם?
5. מה ההבדל בין פו"מ דאבא דקטנות למקיפים דאמא דקטנות ומתי מקבלים כל אחד מהם?
6. מדוע בקריאת שמע דיוצר יכול לבקש אורות דג"ר בעוד שבק"ש שעל המיטה אינו יכול לעשות כן?