שאלות חזרה א'קעט-א'קפ
1. שרטט את כל ק"ש למיניהם עפ"י מיקומם בפרצ' אצילות, זמן קריאתם, האור המתקבל בגינם, ותמורתם.
2. באיזה שלב ומדוע מסתל' האח"פ דמל' המורים על חזרת המל' לקט' (ראה אות קמ"ג).
3. מדוע אין ק"ש דערבית מועילה לק"ש שעל המטה וצריך לחדשה?
4. איזה זווג הוא גרוע יותר, ק"ש דערבית או ק"ש שעל המטה, ומדוע?
5. איזה אור מתקבל בתפלת ערבית?
6. מהן ב' ההבחנות בזמן ה-ב' בתוך ד' הזמנים?
7. מהי עונת הפעוטות ומדוע?