שאלות חזרה נח-ס:
1. במי נמלך הקב"ה ומדוע טרם עושה דין ברשעים?
2. הסבר מצד הנשמה מהם 50, 45, 40, 30, 20 ו-10 צדיקים המובאים בבקשת אברהם על סדום?
3. מדוע מצוה לו לאדם להתפלל על הרשעים לטוב?
4. מדוע צריך לרדת ולראות האם אנשי סדום חטאים וכי לא ראה מלמעלה?