שאלות חזרה א'קעא-א'קעב
1. מה המיוחד מבחינת קבלת החסדים לאחר גמר ו' השנים?
2. למרות שהתקבלו כל החסדים בעונת הפעוטות, עדיין אינו ראוי לזווג דהולדה. מדוע?
3. מדוע ה"ח אלו שמקבל, צריכים להתקבל דרך התבונה ולא ישירות לז"א?
4. מהו הקשר בין עיבור ב' לבין המחלוקת האם ראוי להולדה ב-ו' ויום א' או ט' ויום א'?
5. סכם את התנועה הנעשית בכל השנים מ-ב' שנים ויום אחד עד ט' שנים ויום אחד.