שאלות חזרה א'קסט-א'קע
1. אילו חסדים מתפשטים בשנה ה-ד' עד ה-ו' ובאיזה לבושי מוחין הם נכנסים ולאיזה כלים דז"א הם נכנסים?
2. מדוע לא נכנס החסד דיסוד או הת"ת בשנה ה-ה'? שלכאורה היינו מצפים שיכנס החסד דקו אמצעי.
3. מה מיוחד בשנה ה-ז' מצד החסדים – איזה חסד נכנס? באיזה לבוש מוחין ולאיזה כלי דז"א?
4. מה נמשך בשנה ה-ט' ויום אחד ומדוע אין די בכך כדי לגלות את אור החסדים בהארת חכמה למטה מחזה?
5. אילו ב' חסרונות היו לאחר השנה ה-ו'? מתי הן הושלמו ב-ב' קוים וכיצד הם יושלמו בקו אמצעי?