מאמרים מתוך הספר "דרגות הסולם", אותם שמע האדמו"ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מפי אביו המקובל האלוקי "בעל הסולם" הקדוש. זהו ספר המשך למאמרי "שמעתי".
הרב אדם סיני מלמד.