"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

א'קנט-א'קס
1. מה ההבדל בין עיבור ב' לעיבור ג'? מה משותף ביניהם?
2. כיצד נקראים לבושי המוחין בקטנות ומדוע?
3. כיצד נקראים לבושי המוחין של המולידים, דהיינו או"א? כיצד הם מחולקים ביחס לתחתון לג' בחינות?