"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

לד-לו
1. מדוע שאלו המלאכים את אברהם איה שרה?
2. מה מלאכים יודעים ומה אינם יודעים ככלל?
3. מדוע מהמלאכים צריך להסתתר ומה התכונה שיכולה להסתתר שם שאין היא יכולה להסתתר מהקב"ה?
4. מהי דרך ארץ בכך שמטרם שהזמין אברהם את המלאכים לאכול לא אמרו לו כלום? כיצד זה קשור לבשורה המיוחדת שהיא יצחק?
5. מהי אכילה ומה אכלו המלאכים מאברהם?
6. במה עסקו אברהם ושרה? כיצד עשו זאת ומדוע?
7. כיצד ניתן לבדוק את אמנתו של האדם?