"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה כח-ל
1. מה ההתנהלות הרגילה של האדם בעוה"ז עפ"י אות ע"ח?
2. מהי הדרך לעלות למעלה למקום שהארות הנשמות העליונות מאירות, דהיינו ג"ע?
3. מה הם ג' הדברים שגורמים לאדם להמשיך דבר מלמעלה?
4. כיצד נבדק אם האדם פועל ורוצה דבר קדושה או דבר טומאה?
5. מי הם מזיקי בני-אדם?
6. משימה – כל יום הייה מסתכל כמה אתה הינך היום?