"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה לא-לג
1. מדוע הוראת רבי אבא לא להתעסק בספרים של בני קדם? והרי ראינו בהם דברים אמיתיים.
2. במה שונה זרע יצחק מבני הפילגשים?
3. מי יעלה בהר ה' עפ"י אות צ"א? הסבר ונמק.
4. כיצד אפשרי שמלאכים יבואו בגלוי בעולם הזה אם הם בבחינת "עושה מלאכיו רוחות"?
5. על מה מצביעה העובדה שאברהם למרות כאבו מן המילה יצא ורץ לקראת המלאכים?
6. כיצד ברית המילה מאפשרת לראות מעבר למקרה? כיצד אנו לומדים זאת ממעשה אברהם והמלאכים?
7. על מה מצביעה העובדה שהאותיות המנוקדות במילה אי"ה הוא אי"ו?