"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

זהר כב-כד
1. מה התנאי המוקדם שיצא זרע קדוש מאברהם אבינו ומדוע?
2. מהו זהר הרקיע?
3. ערוך טבלה וכתוב מהו תפקיד של כל אחד מי"ב פרצופי אצילות וכיצד הוא נקרא?
4. באיזה שם נקראים זו"ן הגדולים ובאיזה שם זו"ן הקטנים? מדוע רק בזו"ן הקטנים מתבטאת הארת החכמה הכללית של עולם אצילות?