"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה אקמח-א'קמט
1. מה סדר התפתחות הפרצופים ביחס למורכבות הרשימות מכתר עד מלכות? ומה נקרא סיגים אגב כך? הן בעולמות והן בפרצופים.
2. מדוע הדינים בסופם קשים?
3. מדוע לא נקרא העובר בשם אלא רק לאחר לידתו?
4. מדוע הכלי דכתר נקרא חג"ת ולא חב"ד?
5. מה הרמז שחלב בגימטריה מ'?