"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה י-יב
1. מהו הדרך שמצייר ר' יוחנן בן זכאי במהלך האדם?
2. מהו שלום? (דרך ספירות וזיווגים)
3. מהן עלמות ומדוע הנשמות אוהבים אותם ביותר?
4. מדוע כעס ר' אליעזר על החכמים?
5. מה קרה לר"ע בעקבות קללת רבי אליעזר?