"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קמא-א'קמב
1. מהיכן מגיע החלב שבאשה כדי להניק את הולד?
2. מה ההבדל בין הדם הנמצא באמא לדם הנמצא בז"א שבא מהחלב שנוצר מהדם דאמא?
3. מתי הוא זמן הבלעת הדם בגופו של התינוק?
4. מה מקבל העובר מהאם בזמן עיבורו וכיצד מחשבים את מה שמקבל (אהי"ה)?
5. מדוע חושב את האהי"ה לבחינת אחוריים ולא לבחינת פנים וכיצד מחשבים אחוריים?
6. מדוע משתמש עם שמות אהי"ה כלבושי מוחין ולא עם שמות אלוקים שהם לבושי המוחין דקטנות וגדלות? העזר בתשובה מ"ט.